ประวัติสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 มีฐานะเป็นกองร้อยตำรวจประจำอำเภอ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2504ได้รับการยกฐานะ เป็นสถานีตำรวจประจำอำเภอเมืองนครพนม

ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนน สุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ผประมาณ 13 ไร่

อาณาเขต

ทิศตะวันออก- จดกับแม่น้ำโขง

ทิศเหนือ- จดกับที่ทำการไปรษณีย์นครพนม

ทิศใต้- จดกับบ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดนครพนม

ทิศตะวันตก - จดกับถนนบำรุง เมือง

 

การปกครอง

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม มีเขตรับผิดชอบ จำนวน 11 ตำบล 129 หมู่บ้าน 23 ชุมชน

การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง เทศบาล 2 แห่ง ดังนี้

- ตำบลอาจสามารถ 11 หมู่บ้าน

- ตำบลนาราชควาย 11 หมู่บ้าน

- ตำบลนาทราย 9 หมู่บ้าน

- ตำบลโพธิ์ตาก 10 หมู่บ้าน

- ตำบลบ้านผึ้ง 23 หมู่บ้าน

- ตำบลกุรุคุ 10 หมู่บ้าน

- ตำบลวังตามัว 10 หมู่บ้าน

- ตำบลคำเตย 18 หมู่บ้าน

- ตำบลท่าค้อ 14 หมู่บ้าน

- เทศบาลเมืองนครพนม 23 ชุมชน

- เทศบาลตำบลหนองญาติ 13 หมู่บ้าน

 

 

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042511266

พ.ต.อ.เกียรติภูมิ   สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองนครพนม

พ.ต.ต.บุญสืบ ไชยน้ำอ้อม สว. อก. ผู้ควบคุม

Web master1: ด.ต.บุญส่ง กองแสน

Web master2: ส.ต.ต.ชนัญญู มุกดาหาญ

E- mail : [email protected] . com

.