ช่องทางการติดต่อ

โทร. 042511266

Facebook : สภ.เมืองนครพนม

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

E- mail : [email protected] . com

Facebook : ภูธรจังหวัดนครพนม

 

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042511266

พ.ต.อ.เกียรติภูมิ   สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองนครพนม

พ.ต.ต.บุญสืบ ไชยน้ำอ้อม สว. อก. ผู้ควบคุม

Web master1: ด.ต.บุญส่ง กองแสน

Web master2: ส.ต.ต.ชนัญญู มุกดาหาญ

E- mail : [email protected] . com

.